Tuyển dụng Archive

Tin tuyển dụng tháng 8/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, nay chúng tôi cần tuyển dụng một số vị trí như sau: Tin tuyển dụng tháng 8/2018 Vị trí cần tuyển dụng 03 bán hàng 02 quản lý kho Địa điểm làm việc 83 Láng Hạ, Ba Đình, …
Chăm sóc khách hàng
Bồn nước inox Bồn nước inox